Kontrola bezpieczeństwa dla urządzeń EMS


979,85

Techniczna kontrola bezpieczeństwa (STK) dla urządzeń EMS

SKU: F1.1.203 Kategoria:

Opis

Wraz z wprowadzeniem NiSV i MPBetreibV, urządzenia EMS podlegają różnym regulacjom. Zgodnie z Ogólnymi wymaganiami dotyczącymi eksploatacji z NiSV należy przeprowadzać przeglądy i konserwację. Odbywa się to w ramach kontroli bezpieczeństwa (STK). Jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów, należy przeprowadzić przegląd najpóźniej co 2 lata.

Czas trwania kontroli maksymalnie 1 tydzień.