Person holding a cat

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty,

  • W przypadku umowy sprzedaży: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła lub objęła w posiadanie ostatni towar.
  • W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które konsument zamówił w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane osobno: w dniu, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, ma lub weszła w posiadanie ostatnich towarów.
  • W przypadku umowy o dostawę towarów w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
  • W przypadku umowy o regularną dostawę towarów przez określony czas: dzień, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła lub objęła w posiadanie pierwszy towar.

Jeżeli kilka wariantów pokrywa się, decydujący jest ostatni punkt w czasie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo, faks lub e-mail wysłany pocztą). W tym celu można skorzystać z załączonego formularza anulowania, ale należy go jeszcze wypełnić, podając szczegóły dotyczące danego zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu używamy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać towar do MAXSPEED UG (haftungsbeschränkt), Storkower Str. 115a, 10407 Berlin, info@max-speed.de nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

Proszę zwrócić uwagę, że elektrody, kamizelki i przedmioty pokazane do wykonania treningu EMS są artykułami higienicznymi. Te przedmioty nie nadają się do zwrotu, jeśli były używane, ze względu na ochronę zdrowia i/lub higienę. Tym samym wykluczone jest uchylenie tych artykułów na wniosek.

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

Obsługa klienta

Z naszym biurem obsługi klienta można się skontaktować w następujących godzinach:

MAXSPEED UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Fürstenwalder Damm 482
12587 Berlin

Tel.: +49 30 65 48 95 22
E-mail: info@max-speed.de
Strona internetowa: www.max-speed.de

Można do nas dotrzeć:

Od poniedziałku do czwartku 10-16:30
W piątek od 10-14 h.

× Wie kann ich dir helfen?